• EDUCACIÓ EN VALORS

  Fomentant la cooperaciació i el plurilingüisme en projectes interdisciplinars

 • TREBALL PER PROJECTES

  Potenciant l'us competencial de les TAC

 • EDUCACIÓ AMBIENTAL

  Sensibilitzant l'alumnat i cooperant a l'hort escolar

 • CELEBREM 10 ANYS!

  Gràcies per fer-ho possible!

30 de març de 2017

MERCAT SOLIDARI DE ROBATorna el mercat solidari de roba a l'Escola Sala i Badrinas 

El pròxim dimecres 5 d'abril farem a l'escola el Mercat Solidari de robaa les hores d'entrada i sortida dels alumnes. Animeu-vos a portar roba dels vostres fills/filles que no feu servir, teniu de temps per portar-la fins dimarts dia 4 d'abril al matí (especialment xandalls de l'escola). Mestres i alumnes de 2n organitzarem el mercat i vendrem roba perduda de l'escola i altres peces que les famílies ens han fet arribar a preus molt assequibles. Els diners recaptats s'entregaran a la comissió de colònies per ajudar a totes les famílies a pagar les colònies.

La roba que no es vengui la portarem a una ONG sense ànim de lucre.

Animeu-vos a participar! 

29 de març de 2017

Ens visita l'alcalde!

Avui hem rebut a l'escola la visita de l'alcalde, en Jordi Ballart. Ell i la regidora d'educació, Rosa M Ribera, han anat a les aules de tercer i ens han portat un record de la visita que vam fer a l'ajuntament el mes de gener. En Jordi ens ha donat un per un totes les fotos signades. A més a més, li hem seguit fent propostes i els delegats i delegades de tercer li hem ensenyat l'exposició que vam fer del projecte de la volta al món. També han estat mirant tots aspectes que vam dir que necessitàvem arreglar el dia que vam anar a l'ajuntament, com ara la passarel·la, els accessos a l'escola, etc. I l'alcalde ens ha donat tot el seu suport per seguir reclamant l'edifici definitiu de la nostra escola.
Al finalitzar la visita, en Txus, li ha regalat i dedicat l'últim disc de Pantaleó i en Jordi l'ha felicitat i li ha desitjat sort en la seva nova gira.


16 de març de 2017

PREINSCRIPCIÓ

SI VOLEU DESCARREGAR-VOS LA SOL.LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ ANEU AL LATERAL ESQUERRE A PREINSCRIPCIÓ 2017-18

10 de març de 2017

LA VELLA QUARESMA

AQUESTA SETMANA LA VELLA QUARESMA HA ANAT A LA SALA DE PSICOMOTRICITAT I HA TORNAT A DIR-NOS QUE ENS HEM DE PORTAR MOLT BÉ I FER CAS ALS GRANS. ELS NENS I NENES D'EDUCACIÓ INFANTIL LI HEM CANTAT LA CANÇO I L'HI HEM TRET UNA CAMA I JA NOMÉS N'HI QUEDEN CINC:

7 de març de 2017

EL BITXU

La setmana passada, tota l'escola, vàrem treballar el conte de: El Bitxu, el petit camaleó. Aquest conte parla de l'assatjament. Hem realitzat diferents activitats: cors amb missages per decorar les aules, el joc del Bitxu, activitats diverses de resililència, carotes, un imant-bitxu... També ens han visitat les autores del llibre. Aquestes són les fotos d'algunes de les activitats...


6 de març de 2017

PREINSCRIPCIÓ

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ, 
CLICA'M


Documents a presentar en fer la preinscripció

Per a totes les sol·licituds*:

•Sol. licitud de preinscripció degudament emplenada. (Només una sol·licitud )
•Original i fotocòpia del llibre de família.
•Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, si en té.
• Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal o guardador/a de fet).En cas de que no coincideixi l’adreça que s’acredita amb els documents aportats, cal portar el padró i a l’hora de la matrícula caldrà tenir actualitzat el document oficial aportat. (DNI, NIE)
•Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne a matricular.

Si s’al·lega alguna d’aquestes condicions*:

•Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa  o monoparental vigent.
•Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos per l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas cal acreditar una discapacitat  igual o superior al 33 %.
•Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en els quals s'indiqui expressament que l'alumne/a té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.
•Documentació acreditativa  de ser beneficiari/ària de la  prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
•Si s’acredita l'adreça del lloc de treball (dins l’àrea de proximitat): aportació còpia contracte laboral o certificat emès a  aquest efecte per l’empresa.
•Quan l’alumne hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: hauran de facilitar al centre les seves dades per què es pugui dur a terme la seva comprovació.


* Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les fotocòpies presentades.


3 de març de 2017

LA VELLA QUARESMA

AQUESTA TARDA LI HEM TRET UNA CAMA A LA VELLA QUARESMA I HEM VIST QUE JA NOMÉS QUEDEN SIS SETMANES PER ACABAR EL TRIMESTRE!!!

1 de març de 2017

DIMECRES DE CENDRA

DIMECRES DE CENDRA O DIA DE LA SARDINA O COM VULGUEU, PERÒ AVUI HEM PLORAT! LA VELLA QUARESMA HA FET FÒRA AL CARNESTOLTES I ENS HA DIT QUE JA S'HA ACABAT LA DISBAUXA I LA FESTA!