7 de maig de 2020

INSTRUCCIONS PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

1- CALENDARI
 Per al segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: 


  1. Període de presentació de sol·licitud de preinscripció: 13 a 22 de maig
  2. Matrícula: 13 a 17 de juliol  
  3. Presentació de sol·licituds amb suport informàtic​


 ( En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major us informarem de seguida)

2- COM HEM DE FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Del 13 al 18 de maig ambdós inclosos presentació de les sol·licituds només via telemàtica:

Per tal de reduir la presència de les famílies en els centres educatius, es promou l’ús de la sol·licitud en suport informàtic, un cop l'hagiu omplert heu d'enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció. (El nostre correu és l' a8070040@xtec.cat )

- Del 19 al 22 de maig ambdós inclosos presentació de les sol·licituds també telemàticament i NOMÉS en el cas en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, es podrà fer presencialment mitjançant la cita prèvia. Per qualsevol dubte podeu trucar per telèfon de 11:00h a 13:00h (607329519) de dilluns a divendres o enviar un mail al correu  a8070040@xtec.cat . Les persones que optin per fer-ho presencialment han d'anar degudament protegides (mascareta...) i preferiblement soles i sense infants.

  Les sol·licituds doncs es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer del 19 al 22 de maig.

3- DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA PREINSCRIPCIÓ:


- Sol.licitud de preinscripció 

- Fotocòpia del DNI del pare i mare o tutors legals de l'alumne (amb l'adreça actualitzada).
- DNI de l'alumne si en té.
- Fotocòpia del padró en el cas que encara no tinguin l'adreça actualitzada al DNI
- Fotocòpia del llibre de família.
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (si és el cas)
- Fotocòpia de la targeta sanitària.


(En el cas que sigui presencial NO farem fotocòpies)

4 -  DADES DE L'ESCOLA: 


 Al passar a ser institut escola hem canviat el Codi Institut escola = 08076820

Qualsevol novetat us serà informada de seguida.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada